Startpagina | disclaimer | impressum | links | contact | channelings kristallijne matrix | behealed news abonneren


Kunnen computers bidden?


"Laten we kijken wat de Universiteit Kliniek Freiburg heeft bestudeerd."

Kunnen computers bidden?

Deze vraag is al door veel gerenommeerde universiteiten wereldwijd onderzocht. Wat daar is onderzocht is of gebeden een ziekteverloop positief kunnen beïnvloeden. Er zijn studies gepubliceerd die bevestigen dat bij de mensen voor wie gebeden werd statistisch significant meer verbeteringen ten opzichte van de controle groep op zijn getreden. De vraag die nu opkomt is: “Kunnen wij een gebed aan een computer overdragen?’.

De behandeling met Quantec is in de basis eigenlijk niets anders dan een “gebed” dat als fijnstoffelijke informatie in het morfogenetische bewustzijn van de klant wordt ingebracht. Laten we kijken wat de Universiteit Kliniek Freiburg heeft bestudeerd. Voor dit onderzoek stelden 34 medewerkers van het Instituut voor milieugeneeskunde en ziekenhuis hygiëne zich beschikbaar. Zij ontvingen, geheel anoniem, enveloppen met daarin affirmaties die betrekking hebben op het lichamelijk welzijn, het geestelijke welzijn, het beroepsmatige milieu en het sociale milieu en de daarbij passende foto’s met digitale bestanden.

Door een willekeurige volgorde werden 2 groepen samengesteld en ingedeeld die tijdens de duur van de studie telkens 3 maanden lang na elkaar met Quantec ondergedompeld werden. De deelnemers kregen bepaalde vragen voorgelegd waardoor hun actuele welzijn, hun verwachtingen, wensen en doelstellingen preciezer geschat konden worden. De vragen werden zowel voor als na de onderdompeling gesteld.

Het significante resultaat van de studie was dat de deelnemers die van te voren hadden aangegeven zich qua gezondheid niet goed of zelfs slecht te voelen, een duidelijke verbetering in het algemene welbevinden opmerkten. Ze gaven aan minder nerveus te zijn, meer energie te hebben en minder uitgeput te zijn. Ook hun wensen zijn uitgekomen en doelstellingen zijn behaald, zowel op het lichamelijke als het psychische gebied. Door deze studie werd ook duidelijk dat de deelnemers zich significant beter uitdrukten, veel rustiger en kalmer en veel meer energie hadden.

Ik vind dit een geweldige uitkomst omdat het ook mijn persoonlijke ervaring is en die van mijn cliënten. Natuurlijk kan de uitkomst door het geringe aantal deelnemers niet als “bewijs” dienen dat de fijnstoffelijke onderdompeling met Quantec daadwerkelijk functioneert. Maar alleen al het feit dat een universiteits kliniek een ethische commissie opdracht geeft te beslissen of dit verzoek gelijk staat aan hun grondbeginselen laat zien dat de regerende professoren achter het succes van de studie staan. Ze waren door de uitkomst zo gefascineerd dat ze opdracht gaven dit verder te onderzoeken.

Wat kan Quantec voor jou betekenen?

Voel maar of het jou van binnen een goed gevoel geeft. Ook bij het adviseren van ondernemers hebben we geweldig mooie ervaringen gehad. Ook een onderneming heeft een ziel. We kunnen namelijk ieder tak van de onderneming “scannen” en ontdekken waar er bijvoorbeeld meer marketing noodzakelijk is. Of er mogelijkerwijs zwakke plekken in de controlling zijn of hoe medewerkers vrolijker en vriendelijker hun werk kunnen uitvoeren.

Want als ondernemer in de nieuwe tijd moet je er van op de hoogte zijn dat als je medewerkers gelukkig zijn je onderneming op de lange termijn goede resultaten zal behalen. En zelfs dat kan door de onderdompeling met Quantec bereikt worden.

Quantec geldbewustzijn